Leksjon 2
 
Vi starter ved og åpne siden vår igjen i SPD ( SherePoint Designer )
Du åpner ditt webområde ved og trykke på den lille mappen og velge Åpne Område
Da kommer din mappe struktur opp, åpne din mappe med hjemmesiden i ved og dobbelklikke på mappen
Da kommer ditt webområde opp og da trykker du åpne.
 
Punkt 1
 
Åpne din Index side ved og dobbeltklikke på den.
Sett markøren inne i rammen din,
høyreklikk, da kommer denne opp
Sørg for att det er midstilt i vannrett justering og Øverst i loddrett justering
 
Trykk også enter inni rammen din noen ganger so vi får litt rom i den.
Min side ser da slik ut.
 
Punkt 2
 
Nå skal vi sette inn en tabell til inne i denne rammen , og den tabellen skal ikke ha synlige kanter.
Denne gangen velger vi bare ikonet for tabell i verktøylinjen og velger to ruter bort og to ruter ned.
Marker de to rutene på venstre side og trykk på egenskaper for celle.
Da kommer denne opp
her kan du justere det meste for cellen og tilsvarende for tabellen om du trykker egenskaper for tabell.
Her skal vi ha på Angi bredde i prosent. 25
Da setter vi på de cellen til høyre 75 prosent.
Se også att det ikke er kantlinjer og bakgrunn står på automatisk.
Dette gjelder for både cellen og tabellen.
 
Punkt 3  
 
Nå kan du lage en topp til siden din i psp.
Jeg tar prtSc av siden og limer inn i psp programmet for og få de fargene jeg har brukt på hjemmesiden.
 Jeg har laget to topper , en til ruten på 75 prosent og en til ruten på 25 prosent.
Jeg finner ikke ut i dette programmet hvor man kan se hvor mange px tabellen har , så du må prøve deg frem med størrelsen.
Mine topper er ca 1400 x 300 px til sammen. 
Når du har laget din topp eller topper, oppretter du en mappe inne i mappen der du har din hjemmeside som du kalle materiale, og lagrer de der.
 
Punkt 4  
 
Når du ska  du sette inn dine topper.
Sett markøren inn i den cellen du skal ha toppen din , vi tar den på 25 % først.
Trykke på Sett inn på verktøylinjen, så Bilde og Fra fil.
Da finner du frem til den mappen du har dine topper i, finner det bilde ( toppen ) du skal bruke og dobbelt klikker på den.
Da har du satt inn bildet - toppen. Vi lagrer alltid bilden som jpg, png eller giff, psp filer går ikke.
 
Da ser min side slik ut med mine topper.  
 
 
 
Lage index siden din , i og med dette nå ikke er en ny siden kan du lagre ved og trykke på lagreknappen på verktøylinjen.
Det er første gangen vi lager en side vi må lagre via fil og lagre som.
 
Da var det dette for denne gang , neste leksjon skal vi prøve og laste opp siden vår så vi ser hvordan den blir.  
 
Se min side her  
 
Send meil etter neste leksjon.
 
 
 Til Psp-morro siden
 

www.bentenorseth.com

©BenteNorseth-Karlsen2013