Leksjon 4
Lage Meny
 
Åpne index siden din
 
Punkt 1
 
Vi skal lage meny og den setter vi i en ramme som skal være på alle sidene vi lage heretter.
vi begynner med og sette markøren i den smaleste kollonen ( Cellen ) på venstre side.
aller førs høyreklikker vi og Egenskaper for celle Loddrett Justering Øverst.
så trykker vi på Sett inn på verktøylinjen
Så HTML og Innebygd ramme
 
Da blir det sende slik ut
Trykk på ny side.
Da begynner dere på nytt på den siden , dere må sette farge på bakgrunn så den blir lik den siden som er fra før.
 
Så setter vi markøren på den nye siden som er inne i rammen
og lager en tabell med bare en kolonne.
Marker tabellen og gi farger på kantlinjer lik den fargen du har brukt på kantlinjer og skrift tidligere.
Sett så markøren på den nye side ett sted og høyreklikk, der etter egenskaper for siden, Formatering og sett farge på
Bakgrunn , Tekst som vist her.
Den blir da sende slik ut når du skriver i tabellen.
For og skrive setter man markøren der men vil skrive eller i den raden man vil skrive , og skriver.
Så velger man skrift farger , størrelse på skrift og videre med verktøyet for skrift .
 
 
Punkt 2
 
Så markerer du den innbygde rammen og høyreklikker da kommer denne opp.
Trykk på Egenskaper for innebygd ramme.
da kommer denne opp og sørg da for att det ikke er huket av i Vis ramme
Lagre din index side, da får du spørsmål om og lage din meny også . lagre den som meny 
Eller trykk fil og lagre som , finn din mappe til hjemmesiden og lagre.
 
Lagre  og du kan lastet opp din meny og index side.
Menyen har du lagret i samme mappe som index og skal lastes opp i tilsvarende mappe.
 
Punkt 3
 
Etter hver som vi skal ha mere på menyen vår ,
flere rader så må vi forlenge den innebygde rammen slik att vi slipper og få ett rullefelt på den.
vi kan gjerne forlenge den litt slik att vi har litt og gå på til fremtidige sider :-)
Sett markøren på kanten av rammen så den blir markert med de små firkanter.
dra rammen nedover , hvor lang du skal ha den kommer ann på hvor mange rader du skal ha i din meny.
 
Da blir rammen og menyen din slik
Lenger som du seg , ta samtid og høyreklikk og egenskaper for ramme
Der skal det ikke vere hake i Vis ramme, den skal ikke vises.
Det er fint om rullefeltet er der om din ramme en gang i fremtiden blir for kort
så i fanen rullefelt skal det stå , ved behov.
 
 
Send meil for ny leksjon.
 
Se min side her :-)
 
 Til Psp-morro siden
 

www.bentenorseth.com

©BenteNorseth-Karlsen2013