Leksjon 5
Lage forsiden
 
Nå skal vi forsett på forsiden vår.
Vi skal sette på det som skal være på hver side fremover så vi lager samtidig en mal for videre bygging av hjemmesiden.
 
Åpne index siden din.
 
Punkt 1
 
Forsiden lager vi i cellen på høyre side av menyen.
Vi starter igjen med og lage en tabell.
Jeg bruker mye tabeller for da låser jeg det jeg setter inn på siden mye mere slik att det vises slik jeg lagr det.
 
Førs sørger vi for att vi begynner øverst i denne cellen også, sett markøren i cellen , høyreklikk og velg egenskaper for celle,
i fanen Loddrett Justering . sør for det er valgt øverst.
Så setter vi inn en tabell ved ot trykke på tabell ikonet på verktøylinjen,
og velger en kolonne og noen rader, fire er det vel mulig og velge ved og bruke den snarveien.
Da blir din tabell slik
 
Denne tabellen skal være usynlig i webleser
Høyreklikk og velg egenskaper for tabell.
Sørg for att det står 0 i størrelsen for kantlinjer , det skal ikke være noen kantlinjer.
Bakgrunnen skal være som resten av hjemmesiden di :-)
 
Punkt 2
 
Nå skal vi midtstille cellen i tabellen slik att det vi setter inn eller skriver kommer i midtten av cellen,
ikke på høyre eller venstre side , for det blir ikke pent da :-)
Marker hele tabellen høyreklikk og velg egenskaper for celle.
Som du ser er tabellen markert og du sørger for att det er merket av for midstil i ruten Vannrett justering
 
Punkt 3
 
Så skal vi sette på ett © merke, dette for de ingen skal ha lov til og kopier deres side, denne siden er det dere som eier.
Sett markøren i den nederste raden i tabellen din,
Trykk på sett inn og symbol,
da kommer denne opp
 
Jeg fant merket med skriftypen Arial , trykk sett inn og lukk.
så setter dere på deres navn og årstall etter det. som dette
©BentenNorset-Karlsen2014  
 
Da blir det sende slik ut.
 ©Bentenorseth-Karlsen2014
dette skal alltid være aller nederst på siden
 
Punkt  4
 
Så nå når vi skal utvid tabellen setter vi markøren i en rad lenger  
 
Trykker vi på Tabell på verktøylinjen der etter Sett inn og Rader eller kolonner.
Nå skal vi ha flere rader og velger da rader , som dette.
 
Jeg valgte 8 denne gangen , men dette er noe vi gjør hele tiden etter hver som vi kommer nedover eller oppover på siden ,
jeg sette alt i forskjellige rader for att det skal holde seg på plass :-)  
 
Punkt 5  
 
Vi skal sette inn en ting til som skal være fast på alle sider
Home knapp som føre dere til første siden og en til toppen knapp som fører dere til toppen av siden igjen.
 
Igjen lager vi en tabell i den nest nederste raden  
 
Høyreklikker igjen og velger Egenskaper for tabell
Se på innstillingen her Spesielt viktig med Bredde , den skal være 50 i prosent.
Og midtstilt og fager som tidliger.  
 
Så markerer vi den nye tabellen og høyreklikker og velger Egenskaper for celler
Midtstilt og fager som før og her er det viktig att hver av de to celler er 50 i prosent.  
 
Skriv Index i den ene cellen og Til toppen i den andre
Da ser din side slik ut.  
 
 
Neste leksjon linking og lagre mal  
Se min side her :-)
 
Send meil for ny leksjon
 
 Til Psp-morro siden
 

www.bentenorseth.com

©BenteNorseth-Karlsen2013