Leksjon 6
Lage link og mal
 
Åpne din index side igjen.
 
Nå skal vi lage linker og det er det som gjør vi kan bla fra side til side på hjemmesiden vår.
Linkingen er uhyre viktig blir riktig , det skal så liten feil til så blir det feil feil feil.
Jeg vet ikke hvor mange timer jeg har klødd meg i hode og ikke skjønt noe , men en ting er sikkert, er det feil så er det min feil, ikke pc'en :-)
 
Punkt 1
 
Din side ser nå slik ut
Legg merke til jeg har markert ordet Index, du kan jo skrive noe annet også , men det skal linkes til din index eller forside.
Det kan jo stå Home eller eksempel for min del Bentes side , dere velger selv.
 
Høyre klikk og da kommer denne opp
Her skal du klikke på den nederste Hyperkobling
 
Da kommer denne opp og her skal du finne din index side og markere den , da vil den komme opp nede i adresse linjen.
 
 
Så skal du klikke på målramme og deretter i den boksen som kommer opp En hel side.
Så ok og ok.
Som du ser er det en understrek på ordet Index, dette vier att ordet er klikkbart, men jeg pleier og ta vekk understreken, dette velger du selv.
 
Punkt 2
 
Nå skal vi lage en mal som vi har til sider vi skal lage senere.
Før det setter jeg markøren i en av radene og høyreklikker og setter inn none flere rader,
vi har nå ett godt utgangspunkt for videre sider på hjemmesiden vår :-)
 
Din side ser nå ca slik ut
Trykk fil og lagre som, lagre som mal.
 
Punkt 3
Nå når vi har lagret mal kan vi linke til toppen også, dette ventet vi med for til toppen skal linkes til den siden vi lager og nå driver vi jo med index  eller forsiden.
Så da kan du gjøre det samme med til toppen teksten som du gjorde med Index.
Og ikke nok med det , men vi skal gjøre det samme med menyen.
Du behøver ikke åpne din meny en gang , vi kan jobbe i den som synes på venstre side her.
 
Sett din markør i øverste raden og høyreklikk og egenskaper for celle.
Denne cellen skal være midstilt.
De under kan du la være som de er, det vil si de er standard innstilt.
 
Så kan du i nest øverste raden skrive Index eller hva du har valgt og kalle din forstid
og lage link som du har gjort tidligere.
 
Så må du laste opp din Index side og din meny
Gå til din side og prøv dine hyperlinker. de skal jo bare  til din index side , men du ser om den linker.
Min side og meny ser slik ut nå.
 
Send meil etter neste leksjon.
 
 Til Psp-morro siden
 

www.bentenorseth.com

©BenteNorseth-Karlsen2013