Meil Tips
For bedre oversikt
Del opp innboksen din i undermapper, for eksempel grupper du er medlem av.
Lag regel så du sender meilen fra diverse grupper til mappen som tilhører gruppen.

Slett elementer i sendte og slettede elementer hver dag.
Dette er viktig hvis du er medlem av mange grupper og mottar mange meil daglig.

 

Home Diverse tips

www.bentenorseth.com

©BenteNMartinsen2008