Uketema uke41- 2017 til og med uke 50- 2017
Uke 41 Uke 42 Uke 43 Uke 44 Uke 45
Uke 46 Uke 47 Uke 48 Uke 49 Uke 50
 
Uketema uke 51 - 2017 til og med uke 08 - 2018
Uke 51 Uke 52 Uke 01 Uke 02 Uke 03
Uke 04 Uke 05 Uke 06 Uke 07 Uke 08
 
Diplomer
som er gitt i gruppen for gjennomført uketema.